s
仪器设备
仪器设备
显微镜染色体核型分析系统 2020-01-02
离子色谱仪 2019-12-31
高分辨质谱仪 2019-12-31
液相色谱仪 2019-12-31
原子吸收光谱仪 2019-12-31
氨基酸分析仪 2019-05-31
蛋白质纯化分析仪 2019-05-31
气相色谱仪 2019-05-31
高效液相色谱仪 2019-05-31
超高效液相色谱仪 2019-05-31
傅里叶变换红外光谱仪 2019-05-31
超高速离心机 2019-05-31
分选型流式细胞仪 2019-05-31
激光扫描共聚焦显微镜 2019-05-31
稳定同位素比值质谱仪 2019-05-31
电感耦合等离子体质谱仪 2018-12-25
真空冷冻干燥浓缩仪 2015-01-23
荧光定量PCR仪 2015-01-23
流式细胞仪 2015-01-23
高通量SSR分析系统 2015-01-23
共41条 首页上页123下页尾页